Waterhouse, Peter

Peter Waterhouse (f. 1956) er en av Østerrikes mest betydningsfulle samtidsforfattere. Han ble født i Berlin, vokste opp i Singapore, England og Tyskland, studerte tysk,
engelsk og fi losofi i Wien og Los Angeles og tok doktorgraden på Paul Celans diktning. Han har skrevet et tjue talls bøker, og mottatt en rekke priser. Waterhouse oversetter også fra engelsk og italiensk, bl.a. Andrea Zanzotto, Biagio Marin, Michael Hamburger og Gerhard M. Hopkins. 

To av Waterhouses diktbøker, Mennsk (Oktober 2004) og Blomster (Gasspedal 2005), er oversatt til norsk av Arild Vange.

Bibliografi