Swedenborg, Emanuel

Emanuel swedenborg (1688–1772) er en av Sveriges mest kjente forfattere og vitenskapsmenn gjennom tidene. Swedenborg var i første delen av livet en internasjonalt anerkjent forsker innenfor en rekke naturvitenskapelige disipliner. Senere i livet var det åndelige spørsmål som opptok ham, og Swedenborgs viktigste bidrag til ettertiden er hans teologiske forfatterskap.

Bibliografi