Stowe, Harriet Beecher

Harriet Beecher Stowe (1811–96) var en amerikansk forfatter og slaverimotstander. Hennes kanskje mest kjente bok var Onkel Toms hytte, som beskriver et liv i slaveri. Stowe skrev romanen Onkel Toms hytte som et svar på Fugitive Slave Act som vat blitt vedtatt i 1850 og som straffet dem som hjalp rømte slaver og reduserte rettighetene både for rømte og frigitte svarte. Under den amerikanske borgerkrig traff hun president Abraham Lincoln. Da skal han ha sagt: «So this is the little woman who wrote the book that started this great war

Bibliografi