Stevenson, Robert Louis

Robert Louis Stevenson (1850–1894) er blitt kalt «the Prince of Storytellers», og forfatterskapet hans inntar en sentral plass i den engelskspråklige litteraturkanon. Med utgivelser som Den nye tusen og en natt (New Arabian Nights), Doktor Jekyll og Mr. Hyde og Skatten på Sjørøverøya nådde Stevenson ut til svært mange lesere i samtiden, i Storbritannia og i en rekke andre land, og i årene etter hans død fortsatte popularitetskurven å stige. Blant forfattere som har latt seg inspirere av Stevensons fremragende fortellerkunst, finner vi bl.a. Rudyard Kipling, Joseph Conrad, Ernest Hemingway, Walter Benjamin og Jorge Luis Borges.

Bibliografi