Stanislavskij, Konstantin Sergejevitsj

Konstantin Sergejevitsj Stanislavskij  (1863–1938) var skuespiller, iscenesetter, teaterleder (gründer), pedagog og teoretiker. Hans navn er først og fremst knyttet til det verdensberømte Moskva Kunstnerteater, senere kjent som «Tsjekhovs teater», som han grunnla i 1898 sammen med Nemirovitsj-Dantsjenko. Kunstnerteatret fikk ry som et av verdens ledende realistiske teatre, kjent for sin naturlige, sannferdige spillestil. For ettertiden fikk Stanislavskij særlig betydning som pedagog; hans bøker om skuespillerkunsten, det såkalte Stanislavskij-systemet, ble et fundament i skuespillerutdannelsen over hele verden.

Bibliografi