Solbrekken, Ingeborg

Ingeborg Solbrekken (f. 1961) har komparativ symbolisme i religion, kunst, litteratur og dybde­psykologi som sitt spesiale. Til daglig arbeider hun som psykoterapeut. Hun har tidligere utgitt Heksens kurér. En studie av folkeeventyrenes religiøse, mytologiske, dikteriske og dybdepsyko­logiske bakgrunn (1997); Bergmannen og Malmen. 18 sonater i Henrik Ibsens liv og diktning (2000) – brukt som manus til dokumentarfilmen «Løven Henrik Ibsen»; Stemmen. Kirsten Flagstad. Verdensstjerne og syndebukk (2003); Med empati som våpen. Amalie Christies kamp mot deportasjon og rettsoppgjør (2004) og Galskap og rettergang. Landssviksaken mot Kirsten Flagstad og Henry Johansen (2007) – brukt som manus til dokumentar­filmen «Kirsten Flagstads plass».

Bibliografi