Shakespeare, William

William Shakespeare (1564–1616) skrev to ruvende tetralogier: til sammen åtte skuespill, som ga en fremstilling av engelsk politisk og militær historie i de hundre årene fra slutten av det 14. til slutten av det 15. århundret, fra kong Richard II til kong Richard III.

Bibliografi