Senje, Siri

Siri Senje (f. 1957) er utdannet i sceneregi med Master of Fine Arts og har bred erfaring som scene-instruktør, dramaturg, pedagog og dramatiker for film, TV og scene. Innenfor rammen av Stipendiatprogrammet for Kunstnerisk Utviklings-arbeid har hun i tre år forsket på film-manuskript-sjangeren ved Den Norske Filmskolen. Resultatet er prosjektet Å Dikte for Film – originalmanuskriptet som dikt-verk, som består av to spille-filmmanuskripter, Frosten og September, et digitalmedia-essay, Sculpting for the Screen, og et skriftlig essay, Imagining for the Screen, the Original Screenplay as Poiesis. 

Bibliografi