Schmitt, Carl

Carl Schmitt (født 11. juli 1888 i Plettenberg, Westfalen, død 7. april 1985 samme sted) var en tysk jurist, rettsteoretiker og politisk filosof. Han var en av 1900-tallets mest kjente tenkere rundt spørsmålet om politisk maktutøvelse. Schmitt stod i en katolsk filosofisk tradisjon og er kjent som kritiker av liberalismen. Schmitt har særlig vært omstridt på grunn av sitt ambivalente forhold til nasjonalsosialismen under regimets første år, og han har blitt omtalt som «det tredje rikets kronjurist»; på den annen side kom Schmitt etterhvert på kant med nazistene og ble i stor grad isolert fra 1937. Tiden etter den kalde krigen har vært preget av fornyet faglig interesse for Schmitt, og hans tenkning har særlig vært innflytelsesrik innen nykonservatismen i USA fra 1990-årene og fremover.

Bibliografi