Sayers, Dorothy L.

Dorothy Leigh Sayers (1893–1957) var en britisk forfatter. Født i Oxford, der faren var prest og rektor ved katedralskolen. Da Dorothy var fire år gammel ble faren sogneprest i Bluntisham i fylket Fen, et myrlandskap i East Anglia som hun senere brukte som scene for hennes mest kjente roman Dødsklokkene. Hun har også oversatt Dantes Den guddommelige komedie, en oversettelse som også brukes den dag i dag i engelskspråklige land.

Bibliografi