Queneau, Raymond

Raymond Queneau (1903–1976) var en av de mest toneangivende figurene i det forrige århundrets franske litterære landskap. Han skrev dikt, essays, dramatikk og romaner både på prosa og vers, og hentet inspirasjon fra så vidt forskjellige områder som matematikk, orientalsk filosofi og psykoanalysen. Med Zazie på metroen fikk han sitt definitive gjennombrudd.

Bibliografi