Motojirō, Kajii

Motojirō Kajii har trass i sitt forholdsvis korte forfatterskap fått status som en av førkrigstidens store stilister. Han skrev ingen romaner, men er kjent for sine poetiske noveller. Han var påvirket av både den japanske naturalismen og modernismen og utviklet en særpreget poetisk stil som i ettertid har blitt lovprist av forfattere som Kawabata og Ibuse.

Bibliografi