Mori, Ōgai

Ōgai Mori regnes sammen med Sōseki Natsume som en av den moderne japanske litteraturens fedre. Han hadde stor arbeidskapasitet, og i tillegg til å skrive en lang rekke bøker selv oversatte han flere tyske verk til japansk.
Med sine oversettelser av Goethe, Schiller, H.C. Andersen og ikke minst Ibsen, spilte Mori en viktig rolle i utviklingen av moderne japansk litteratur og dramatikk. Hans egne tekster gjenspeiler den ideologiske dragkampen i Meiji-perioden, mellom vestlig inspirert individualisme og Edo-periodens konfusianske arv.

Bibliografi