Meyerhold, Vsevolod Emiljevitsj

Vsevolod Emiljevitsj Meyerhold (1874–1940) var også skuespiller, iscenesetter, teaterleder, pedagog og teoretiker. Han begynte som skuespiller på Moskva Kunstnerteater fra starten i 1898, men allerede i 1902 brøt han med Stanislavskijs psykologiske realisme for å gå sine egne veier. Meyerhold proklamerte at «teater skal være teatralt»; teater skal være teater – slett ikke «som i livet». Som teatermann er Meyerhold nærmest umettelig eksperimenterende.

Bibliografi