Madsen, Steinar

Steinar Madsen (f. 1948) har hovedfag i markedsføring. Han har i flere år undervist i ulike markedsførings-, økonomi- og servicefag ved Handelshøyskolen BI og videre­gående skole. De siste årene har han undervist voksne som søker fagbrev i blant annet vekterfaget. Madsen har skrevet flere bøker i salg og service tilpasset elever i videregående skole og praksiskandidater. Han er også medlem i fagnemnd for service og samferdsel i Utdanningsdirektoratet.

Bibliografi