Machiavelli, Noccolò

Niccolò Machiavelli (1469–1527) var forfatter og embetsmann i den florentinske republikk fra 1498 til 1512. Han hadde ansvar for byens utenrikspolitikk og forsvar. Da republikken falt i 1512 ble Machiavelli arrestert. Firenzes nye herrer, Mediciene, ga ham grid ved valget av Giovanni dei Medici til pave Leo X i 1513. I 1519 sto nye felttog for døren. Frem til sin død ble Machiavelli i pavens tjeneste som militær og sikkerhets-politisk rådgiver. Niccolò Machiavelli regnes som en av renessansens viktigste politiske forfattere. Han er særlig kjent for Om fyrster, Discorsi, Krigskunst og Firenzes historie.

Bibliografi