Linneberg, Arild

Arild Linneberg (f. 1952), dr. philos, professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Leder for Centre for humanistic legal studies  ved UiB. Ledet forskningsprosjektet «Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske og fiktive fortellinger i retten», finansiert av Norges forskningsråd 2009–2013. Har blant annet utgitt: Norsk littera-turkritikks historie 1848–1870 (1992), Bastardforsøk (1994), Far og barn i moderlandet (1995), Røff guide til Theodor W. Adornos estetiske teori (1999), Tretten triste essays om krig og litteratur (2001), Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett, 2007. Oversettelser av blant annet Theodor W. Adorno: Notar til litteraturen (1991), Theodor W. Adorno: Estetisk teori (1998),  og Theodor W. Adorno: Minima Moralia (2003).

Bibliografi