Jönson, Johan

Johan Jönson, f. 1966, Sverige. Efter arbetsschema – som her foreligger i norsk oversettelse – er en sterk og politisk beskrivelse av vår tids avhumaniserte og brutale klassesamfunn, en bok i slekt med både Karl Marx’ Kapitalen og James Joyces Ulysses. I 2009 ble boken innstilt til Nordisk Råds litteraturpris.

Bibliografi