Ibuse, Masuji

Masuji Ibuse er internasjonalt kjent for romanen Sort regn fra 1966, som omhandler følgene av bombingen av Hiroshima i 1945. Ibuse tilhørte den avantgardistiske litterære bevegelsen som kalte seg Shinkōgeijutsuha, en sammenslutning av nysensualistiske, modernistiske og andre forfattere. Den oppsto som en motvekt til proletarlitteraturen. Han var påvirket av folkloristen Kunio Yanagita, og skildret ofte det Yanagita kalte «de uforanderlige menneskene» – de som lever sitt liv upåvirket av skiftende strømninger i samfunnet, som bønder, fiskere og jegere, men også leger og politimenn.

Bibliografi