Hjálmarsson, Jóhann

Jóhann Hjálmarsson (f.1939) debuterte i 1956 og betraktes i dag som en av Islands mest fremstående lyrikere. Jóhann Hjálmarssons diktning bærer tydelig preg av den rike islandske sagatradisjonen. Samtidig har han en sterk forankring i europeisk litteratur. Allerede i 1959 dro han til Barcelona og studerte spansk. Her ble han kjent med surrealismen, som man finner flere nedslag av i hans lyrikk i de følgende år. I hans senere diktning veves de ofte blodige og stundom over-realistiske sagamotivene sammen med bilder fra vår egen samtid. Slik åpner diktene seg fra det lokale utgangspunkt mot en annen og videre verden. 

Bibliografi