Evreinov, Nikolaj Nikolajevitsj

Nikolaj Nikolajevitsj Evreinov  (1879–1953) var iscenesetter, teaterleder, pedagog og teoretiker, men i mindre grad skuespiller. Til gjengjeld var han en svært produktiv dramatiker. Som teatermann kommer Evreinov i skyggen av Stanislavskij og Meyerhold, men han opererer allerede på 1910-tallet med et utvidet teaterbegrep som skulle stå sentralt i senere forskning (særlig etter ca. 1960) innen teatervitenskap, antropologi og sosiologi.

Bibliografi