Douglass, Frederick

Frederick Douglass (1818–95) var en afroamerikansk borgerrettighets­aktivist, forfatter, kronikør, akademiker og statsmann. Han ble født som slave, men rømte og ble senere en fri mann. Han er kanskje den fremste pioneren og grunnleggeren av afro­amerikanernes borgerretts­arbeid, og allierte seg i samtiden også med forkjempere for kvinners og indianeres rettigheter. Douglass var ikke bare den mest berømte afro­ameri­kaneren i det nittende århundret; ved livets slutt var han en av de mest berømte amerikanerne uansett etnisk bakgrunn. Han regnes av mange som en av USAs «Founding Fathers».

Bibliografi