Darwish, Mahmoud

Mahmoud Darwish (f.1942) blir betraktet som den fremste av de palestinske diktere og som en av de største moderne arabiske poeter. I 1948 måtte han og hans familie flykte fra hjemstedet Galilea. Hans tilværelse har etter dette vært preget av rotløshet, de senere år har han bodd vekselsvis i Tunis, Jordan og Frankrike. Darwish debuterte allerede i 1961, men gjennombruddet kom med samlingene Olivenblader i 1964 og En elsker fra Palestina i 1966. Hans politiske engasjement har gått hånd i hånd med diktergjerningen.

Bibliografi