Castiglione, Baldassare

Baldassare Castiglione (1478–1529) var diplomat og forfatter. Han var hertug Guidobaldo av Urbinos sendemann ved hoffet til den engelske kong Henrik 7 og den franske kong Ludvig. Senere var han også tilknyttet det spanske hoffet. Castiglione skrev poesi og dramaer både på italiensk og latin, og hans latinske vers regnes som noe av det mest elegante i 1500-tallets diktning. Hans mest berømte verk er Boken om hoffmannen (1528), der han i dialogform skildrer hoffmannens liv og virke. I motsetning til Machiavellis fyrste, som er et storslått, men asosialt individ, skal hoffmannen leve i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Boken om hoffmannen ble på 1500-tallet utgitt på en rekke språk i tillegg til italiensk, og boken ble svært populær også i de nordiske landene.

Bibliografi