Boger, Kirsti

Kirsti Boger (cand.philol.), korrektur­leser og over­setter, har utgitt Nora, du lyver! (1994) og artikler om Ibsens forfatterskap sammen med Inge S. Kristiansen. I forlengelsen av arbeidet med det historiske stoffet i Hollandske oppdagelser – Holbergs og Ibsens satiriske skrifter har hun skrevet artikler og holdt foredrag om emner fra 1600- og 1700-tallet. 

Bibliografi