Blomberg, Wenche

Wenche Blomberg (f. 1943) er tidligere journalist, bibliotekar, kriminolog og forfatter. Hun ble statsstipendiat fra 2008 og har arbeidet spesielt med utviklingen av det mentale avvikets institusjoner i Norge. Anstaltkvartalet Prinds Christian Augusts Minde i Oslo var hennes hjertebarn i flere tiår. Her ble byens første egne galeanstalt, Dollhuset, etablert i 1829 som en del av fattigvesenet. Kvartalet ble totalfredet i 2009. 

Blomberg har mottatt flere utmerkelser for sitt arbeid, bla. Norges forskningsråds formidlingspris 2006, Oslo Byes Vels ærespris Bypatrioten 2010, NBU-prisen 1992 for etableringen av Fjellbiblioteket og Kulturdepartementets bildebokpris 1983 (med Jan-Kåre Øien).

 

Bibliografi