Baker, J. A.

J.A. (John Alec) Baker var fra Chelmsford i Essex. Han ble født i 1926. Bøkene hans baserer seg på observasjoner av fugler på landsbygden i Essex, især området fra Chelmsford og ut til kysten. Vandrefalken vant den høyt respekterte Duff Cooper-prisen i 1967. Robert Macfarlane har beskrevet den som et mesterverk innen det 20. århundres sakprosa. Baker døde i 1968.

Bibliografi