Tro på Litteratur

Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2013
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
252
ISBN: 
9788279901389
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

I denne boken utforsker forfatterne sin egen tro på og fascinasjon for litteratur. En grunnleggende tanke er at skjønnlitteraturen evner å uttrykke sjikt av den menneskelige tilværelse som vårt hverdagsspråk ikke rommer. Forfatterne hevder at litteraturen står i et indirekte spenningsforhold til det religiøse og teologiske. Gjennom lesninger av middelalderdikteren Dante Alighieri og den norske samtidsforfatteren Jon Fosse, viser Drude von der Fehr hvordan det skjønnlitterære språket, uavhengig av tid, iscenesetter eksistensielle og religionsfi losofi ske spørsmål.

Litteraturen er religiøs uten å være dogmatisk, skråsikker eller bekjennende. Heri ligger også et av dens sentrale bidrag i en tid der det religiøse i stor grad er overtatt av fundamentalisme, politikk og new age. Litteraturens iscenesettelse av religiøs refl eksjon har en slående parallell i mye av samtidens teoretiske tenkning. Med utgangspunkt i den franske fi losofen Jacques Derrida, tar Elisabeth Løvlie for seg deler av denne nye teorien, eksemplifi sert også i En tid for alt av Karl Ove Knausgård. Hensikten er å utforske begreper som har en religiøs klangbunn, og som bidrar til øket forståelse av litteraturens evne til å berøre oss hinsides refl eksjon og språk.