Retten som ingen kunne målbinde

Forfatter: 
Pris: 
kr 99,-
Utgivelsesår: 
2011
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
144
ISBN: 
9788274882522
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

I juni 1985 ble Arne Treholt dømt til 20 års fengsel for lands­svik og spionasje til fordel for Sovjetunionen. Sen­ere samme år utgav Kaj Skagen essayet Retten som ingen kunne målbinde. En forsvarstale for Arne Treholt. Skagens forsvarstale er like aktuell i dag som i 1985 – om ikke mer aktuell. Hvordan kunne retten være sikker i sin sak? Hva slags menneskesyn kan man lese ut av dommen? Hvordan bidro massemediene til å skape et bilde av spionen Arne Treholt? Dette er bare noen av de spørsmålene Skagen stilte i 1985 – og som han nå stiller igjen. «Slik undertegnede vurderer Lagmannsrettens verk efter tre gangers gjennomlesning, danner den en bakgrunn som ikke umiddelbart virker fullt ut tilstrekkelig for å dømme en mann til 20 år bak murene. Den er ført i pennen på en så nølende måte og med så mange uklarheter at den opprinnelige godtro til vårt rettsvesens ufeilbarlighet slår enkelte sprekker. Dette vaklende byggverk har ikke Skagen pro­blemer med å rokke med sin forsvarstale.» – Jonas Gahr Støre, Morgenbladet 8. oktober 1985 Til denne gjenutgivelsen av Retten som ingen kunne målbinde har Skagen skrevet et nytt og omfattende forord.