Råka av røyndom

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 249,-
Utgivelsesår: 
2006
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
191
ISBN: 
9788279900597
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Asbjørn Aarnes – einsynt brukar av riksmålet, preses i seksten år i Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur – har skrive ei bok på ramaste nynorsk. Har noko hendt han? Det går fram av tittelen at han har vore ute for noko som han sjølv ikkje skynar. Då Dag og Tid vende seg til han, fortel han at det var som det gjekk hol på ei tunne; det rann ut dag og natt og ville ingen ende taka. «Med sansene vendt mot syd», seier Claes Gill i eit dikt. Aarnes har vendt dei mot nord. Dei skarpe tilstandsbilæta og dei dramatiserte samtalane millom personane i boka er som skorne ut or den norrøne sogeveven. Lesaren spør seg: Hugsar han ordrett det som vart sagt, eller set han i scene fritt etter minnet? Ein skal ikkje gløyma at forteljaren debuterte som dramatikar i ungdomen. Eit langt liv har sceneduken vore nede. Er det no gått opp for siste akt i eit sorg-muntert spel med heimekjende og framande aktørar? Har han vorte bergteken – eller er han komen heim?


Aarnes har slått seg til i moderniteten, med vemod, vandrende mellom modernitetens demring og dens skumring, mellom Descartes og Kafka.

Rune Slagstad, Klassekampen

Her møter eg ein kombinasjon av humor, forteljeglede, lærdom og livsfilosofi som eg aldri har sett nokon annan stad.

Jan Inge Sørbø, Morgenbladet

Kvar side har større forklåringskraft enn hyllemeter på hyllemeter med biografiar og folkeminnegransking.

Jon Hustad, Forskerforum

Stubbene er vakre, åpne, lærde, til å le og gråte av. Tidvis er de villet gåtefulle, tidvis temmelig frivole.

Tore Rem, Dagbladet