P2-akademiet bind VIII (H) (8)

Litteratur, historie, jus, kulturforskning, filosofi, biologi, astronomi, religion, medisin, musikk... Dette er noen av de mange fagområdene som belyses i P2-akademiet NRKs serie med radioforedrag. Foredragene utgis også som bokserie; dette bindet er det åttende i rekken og inneholder foredrag sendt i perioden 6. januar til 4. mai 1996. Inneholder:

Arne Espelund: Jernmetallurgi gir innblikk i norsk historie gjennom 2000 år (6. januar 1996)
Otto Hageberg: Olav Duun (13. januar 1996)
Olav Kjeldseth-Moe: Ny kunnskap om sola. Hva kan SOHO lære oss? (20. januar 1996)
Magne Bruun: Landskapsarkitektur – Forming av våre grønne omgivelser (3. februar 1996)
Francis Seiersted: Historiefagets fortellinger (10. februar 1996)
Gunnar Stette: Har romvirksomheten noen nytteverdi? (17. februar 1996)
Bottolv Helleland: Stadnamn og førkristen kult (2. mars 1996)
Bjarne Hodne: Nasjonalisme og nasjonal identitet. Eksemplet Norge (9. mars 1996)
Marianne Gullestad: Norske tenkemåter i endring (16. mars 1996)
Øystein Hov: Istid eller drivhus – Hva blir det til? (30. mars 1996
Harald Herresthal: Karneval, bondebryllup og hardangersk skotring som musikalsk inspirasjonskilde (6. april 1996)
Sven Svebak: Idrett og helse (13. april 1996)
Barbro Sætersdal: Om svaner og stygge andunger. Funksjonshemmede barn i skjønnlitteraturen (20. april 1996)
Øyvind Grøn: Relativitetsteorien – En teori om tid, rom og gravitasjon (4. mai 1996)
Gunnar Götestam: Veien ut av angst og fobi (fra 13. august 1994)

Tags: 
P2-akademiet