P2-akademiet bind IV (D) (4)

Litteratur, historie, jus, kulturforskning, filosofi, biologi, astronomi, religion, medisin, musikk... Dette er noen av de mange fagområdene som belyses i P2-akademiet NRKs serie med radioforedrag. Foredragene utgis også som bokserie; dette bindet er det fjerde i rekken og inneholder foredrag sendt i perioden 1. oktober 1994 til 14. januar 1995. Inneholder:

Einar Løchen: Da europatanken festnet seg i krigens skygge (1. oktober 1994)
Johs. Andenæs: Straff og lovlydighet (8. oktober 1994)
Peter Normann Waage: Nasjonalisme og demokrati. – Problemer i Øst-Europa (15. oktober 1994)
Øystein Sørensen: Når ble nordmenn norske? (22. oktober 1994)
Harald Gaski: Samisk kultur i går – i dag – i morgen (29. oktober 1994)
Otto Nes: Maurits Hansen, vår første store prosaforfatter (5. november 1994)
Erik Tandberg: Romfart – Muligheter, planer, drømmer og betenkeligheter (12. november 1994)
Anne-Lise Seip: Velferdsstaten – Trygghetspolitikk i hundre år (19. november 1994)
Jørn Sandnes: Kniven, ølet og æren. Kriminalitet i eldre tid (26. november 1994)
Inge Eidsvåg: Læreren – «vor Ungdoms Velgjører» (3. desember 1994)
Astrid Nøklebye Heiberg: De frivillige hjelpeorganisasjonene (17. oktober 1994)
Olav Bø: Jula i norsk historie og folketradisjon (24. desember 1994)
Alv Egeland: Nordlyset – En norsk paradegren innen forskningen (31. desember 1994)
Helga Hernes: Den globale miljøutfordringen (7. januar 1995)
Olaf Rønning: Planteliv blant is og snø (14. januar 1995)

Tags: 
P2-akademiet