P2-akademiet bind II (B) (2)

Annet bind i serien med populærvitenskapelige foredrag fra programposten P2-akademiet i NRKs Kulturkanal, sendt 1994. Inneholder:

Leif Ryvarden: Er det liv, er det sopp (5. februar 1994)
Halvor Moxnes: Jesus som palestinsk bonde (12. februar 1994)
Bernt Hagtvet: Det ytterste høyre i Europa, er det linjer til fortiden? (19. februar 1994)
Thomas Chr. Wyller: Folkeavstemning som politisk prosess (26. februar 1994)
Solveig Schult Ulriksen: Diderot i samtale med fremtiden (5. mars 1994)
Hans Fredrik Dahl: Må historien skrives om? – Den 2. verdenskrig 19. mars 1994)
Ingrid Elise Wergeland: Brorson, salmedikter og pietist (26. mars 1994)
Gunhild Hoem: Keiser og Galilæer – eller Ibsens filosofiske grunnsyn (2. april 1994)
Jens Braarvig: Hellige kuer og reinkarnasjon – våre bilder av hinduismen (16. april 1994)
Helge Høibraaten: Jürgen Habermas, en tysk etterkrigsfilosof (23. april 1994)
Åse Marie Nesse: På sporet av den historiske Faust (30. april 1994)
Knut Fægri: Selvopplevde trekk av biologiens utvikling (7. mai 1994)
Nils Grinde: Halfdan Kjerulf og Christiania-kulturen (14. mai 1994)
Guri Hjeltnes: Krigsseilerne (21. mai 1994)
Tom Lindstrøm: Kaos – er ikke kaos (28. mai 1994)

Tags: 
P2-akademiet