Musikken – Fra Grepethet til Begrep

Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2014
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
320
ISBN: 
9788279902423
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
monoceurus

Musikken – Fra Grepethet til Begrep – Musikkfilosofiske tekster fra Platon til Cage inneholder oversettelser til norsk av tekster om musikk som har sett dagens lys i løpet av de siste 2500 år. 27 forfattere er representert med opptil flere tekster hver. De blir presentert i innledninger som setter deres bidrag inn i en større sammenheng. Utvalget åpnes med en innledende refleksjon omkring den problematiske veien fra musikalsk erfaring til reflekterende «etterpåklokskap». De tidligere tekstene har – direkte og indirekte – utfordret senere musikktenkere og dermed lagt premissene for en samtale på tvers av tiden. Håpet er at de tilsammen kan bidra til å innsirkle fenomenet musikk og la det gåtefulle som har utløst spørsmålene, stå klarere frem. 

Tekstene er i mange tilfeller utdrag av større verk og byr dermed på et første møte med tanker som eventuelt kan utdypes ved å gå til kildene. Et overordnet mål har vært å bidra til en kontinuerlig problematisering av musikkvitenskapens forutsetninger og grunnlag – blant annet med tanke på å holde levende den opprinnelige undring og de grunnleggende spørsmålene som ofte tilsløres av en menneskelig hang til å foretrekke spørsmål som lar seg besvare.