Morgen ved midnatt

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 499,-
Utgivelsesår: 
2015
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
975
ISBN: 
9788279902249
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Foruten å være den fremste og mest omstridte esoteriker i nyere tid, er Rudolf Steiner (1861–1925) også inspirator for en internasjonal sosial bevegelse med mange institusjoner innenfor skolevesen, bankvesen og landbruk, medisin og omsorg for funksjonshemmede. 

Men det er hverken Steiners teosofiske og antroposofiske esoterikk eller hans sosiale reformprosjekter som er tema for denne boken, men den søken etter svar på de store livsspørsmålene som preget Steiners liv og verk i tiden før han ble kjent som teosof og antroposof.  

Fra en rekke ulike innfallsvinkler fremkalles et bilde av personen Rudolf -Steiner som er helt annerledes enn hva man tidligere har vært vant til å se. 

Fordi den unge Steiner levde seg så intenst inn i hele sin egen epoke, fra Goethe og de tyske idealistiske filosofene til Max Stirner, Friedrich Nietzsche og Ernst Haeckel, fremstår hans biografi nærmest som en legemliggjøring av det moderne prosjektet. 
Hos Steiner kan man se det historiske forløpet hvor kristendommen bryter sammen under vitenskapens og individualismens press, og følge det ensomme individets kamp for å finne sine egne svar på de spørsmålene religionen tidligere hadde tatt seg av. 

I storverket Morgen ved midnatt møter vi både romanforfatteren og essayisten Kaj Skagen. Boken er ikke skrevet for å propagandere for det ene eller annet synspunkt, men loggfører et seksten år langt prosjekt for å se om det er mulig å følge tankegangen til en person som ser bort fra all trosåpenbaring, men likevel vil finne svar på livets vanskeligste og dypeste spørsmål. 

Rudolf Steiner ble født i Kraljevec i det daværende Østerrike-Ungarn i 1861. Han vokste opp i enkle kår som eldste sønn av en jernbanemann, utmerket seg på videregående skoletrinn og begynte i 1879 som student ved Wiens tekniske høyskole. I 1882 fikk han som toogtyveåring ansvaret for en utgave av Goethes naturvitenskapelige skrifter. Under dette arbeidet- avbrøt- han sine studier ved den tekniske høyskolen uten avsluttende eksamen, men tok i 1891 doktorgraden i filosofi med en avhandling som kritiserte subjektivismen hos Kant og Fichte. Hans filosofiske hovedverk er Frihetens filosofi (1894), mens Nietzsche – i kamp mot sin tid (1895) var en tidlig fortolkning av Nietzsches idé om maktviljen som uttrykk for menneskets selvovervinnelse og selvoverskridelse. I 1902 ble han generalsekretær for Teosofisk Samfunn i Tyskland, og ledet fra 1913 det nye Antroposofisk Selskap. Etter første verdenskrig stod han i spissen for en sosial reformbevegelse som idag lever videre i form av Steinerskolene, det biologiskdynamiske landbruket og antroposofisk medisin. Han døde i Dornach i Sveits i 1925.

Tags: 
Rudolf Steiner