Kors og kårde

Forlag: 
Pris: 
kr 399,-
Utgivelsesår: 
2012
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
664
ISBN: 
9788279901082
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Skal man forstå hva som foregikk i det offentlige ordskiftet i Norge i første halvdel av det 20. århundret, er forfatteren, teo­logen, egyptologen, oversetteren og språkviteren Marta Steinsvik (1877–1950) ikke til å komme forbi. Steinsvik var en av mellom­­krigstidens mest betydelige dissidenter. Hun så på sine mange aksjoner som moralske handlinger mot urett i samtiden, og hadde stor tiltro til egen intuisjon og samvittighet. Biografien om henne tegner et bilde av hundre år i norsk kultur- og åndshistorie. Den utspiller seg på slutten av en periode der mannen hadde forrang som mønstermenneske. Marta Steinsvik godtok ikke en slik virkelig­hets­oppfatning, og argumenterte mot Kirkens tro på at kvinner skulle være underordnet i skapelseordningen.

Gjennom rettssaker, i skrift og tale utfordret hun mannskulturen hun opplevde at hersket i psykiatrien og medisinen, i retts- og fengsels­vesen og i skolesystem. I 1921 talte hun som første norske kvinne fra preke­stolen under en gudstjeneste. Hennes teo­logiske argumenter ble brukt av dem som stemte for å åpne preste­embetet for kvinner i 1938. Hun refset mishandlingen av landssvik­fanger, psykiatriens selvrettferdighet og dyremishandling. Biografien følger Marta Steinsvik også gjennom okkulte strømninger i tiden. En ulykkelig kjærlighet til Rudolf Steiner bidro til at hun i 1910 ble tvangsinnlagt på Gaustad Asyl og diagnostisert av overlege Johan Scharffenberg som kronisk sinnssyk. Hendelsen fikk henne senere til å utforske sin samtids forståelse av sinnssykdom.