Hva sier Koranen

Forlag: 
Pris: 
kr 149,-
Utgivelsesår: 
2018
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
80
ISBN: 
9788256022229
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Trond Ali Linstad m.fl.
Omslagsdesigner: 
Kai Gjelseth

Islam har en rolle å spille i verden, men hva slags «islam»? Er islam en væremåte, en måte å tenke, kle seg og snakke på? Vi kan heller si at islam skal være målbærer av sannhet. Men det er sannheter også i kristendom, jødedom, sekularisme og andre trosmessige systemer. Sannheter må kunne møtes. Innenfor kulturelle rammer, med våre egne erfaringer, språk, holdninger og meninger prøves det i denne boka å vise til troens virkelige innhold, uttrykt ved tekster fra Koranen.