Hinsides lystprinsippet

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2011
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
128
ISBN: 
9788279900771
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Kari Uecker

Hinsides lystprinsippet er Sigmund Freuds mest gåtefulle og spekulative verk. Det har inspirert er en rekke filosofer som Jacques Derrida, Gilles Deleuze og Walter Benjamin, og står sentralt i Jacques Lacans reformulering av psyko­analysen. Her lanserer Freud sitt omdiskuterte begrep dødsdrift, som mange psykoanalytikere har funnet vanskelig å svelge. 

Gjennom sosiobiologiens økende nedslag i psykologien, har Freuds tenkning om forholdet mellom livs- og dødsdrifter fått fornyet interesse. Det biologiske utgangspunktet for Freuds tenkning er påfallende. Boken befinner seg på grensen mellom human- og naturvitenskap og bygger bro mellom de to kulturer. 

Samtidig har verket en dypt personlig dimensjon, da den også kan oppfattes som Freuds sørgearbeid over sin tidlig avdøde datter Sophie, som døde bare 26 år gammel. Barnebarnet Ernst leker med en trådsnelle som han kaster bort og haler frem igjen for å håndtere morens fravær. Freud leker en essayistisk lek med et problem han forsøker å få tak i, men som stadig forsvinner mellom fingrene hans. 

Som Eivind Tjønneland dokumenterer i sitt etterord, er diskusjonen om Hinsides lystprinsippet ikke bare uavsluttet, men har fått fornyet aktualitet. 

Hinsides lystprinsippet foreligger her for første gang i norsk oversettelse og markerer starten på Vidarforlagets Freud-satsing som vil skal virkeliggjøre en rekke nye Freud-oversettelser i årene fremover.