Fyrstikkleken

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2015
Sidetall: 
272
ISBN: 
9788279902829
Språk: 
Originalspråk: 
Redaktør: 
Anne Helgesen
Omslagsdesigner: 
monoceros

Inneholder: Fyrstikkleken, Morgen i appelsingult, Mannen som visste hva han gjorde og Smørbukk på skolen.

Agnar Mykle startet sin offentlige forfatterkarriere som dramatiker og avsluttet den som dramatiker. Hans første publiserte verk, Fyrstikkleken, ble utgitt i 1947. Det er et polemisk og politisk drama til bruk innen Arbeiderteatret i Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF). Mykle ble senere teaterkonsulent i forbundet. Morgen i appelsingult (1951) bygger på en novelle av Torolf Elster, også dette stykket er skrevet for AOFs teatergrupper. Mykles neste drama, Mannen som visste hva han gjorde, var sannsynligvis også skrevet for AOF, men ble aldri publisert. Begge de to sistnevnte stykkene har likehetstrekk med samtidens eksistensielle og absurde franske dramatikk. Mykle tilbrakte høsten 1947 og våren 1948 i Paris. Der studerte han dukketeater. Den siste upubliserte teksten i denne samlingen er en dukketeatertekst for voksne, Smørbukk på skolen. Den er en kritikk av norsk skolevesen, men også en sår klage over de hardhendte sosialiseringsforsøk forfatteren Mykle ble utsatt for fra norske myndigheter.  

Forfatteren fikk offentliggjort tre skuespill for voksne og ti for barn mens han levde. I tillegg kommer de to, inntil nå, ukjente dramatiske tekstene. Omfanget av Mykles litterære produksjon for scenen, gjør det underlig at denne siden av forfatterskapet aldri har blitt trukket fram tidligere.

I anledning 100 års-jubileet for forfatteren Agnar Mykles fødsel utgir Vidarforlaget to bøker med hans dramatikk. Denne boka innholder Mykles skuespill for voksne, i den andre publiseres hans dukkespill for barn. Redaktør for begge bøkene er stats­­stipendiat Anne Helgesen. Hun har også skrevet fyldige etterord. Helgesen er doktor i teatervitenskap, dramatiker og leder for Kattas Figurteater. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler om teaterrelaterte emner, bl.a. Figurteatrets historie. Europeisk teaterhistorie fra en annen kant (1999), Figurteatret og Ibsen – Ibsen og figurteatret (2006) og biografien Bokken Lasson. Neste dag stod hun like fornøiet (2012). I serien Drama for barn – teatrets sjel publiserer Vidarforlaget de viktigste norske skuespill for barn fra 1906 og framover. Anne Helgesen har redigert denne serien og skrevet biografiske etterord. Det er planlagt 15 bind i serien.