Filosofiens gåder

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 399,-
Utgivelsesår: 
1993
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
372
ISBN: 
9788290016291
Språk: 
Originalspråk: 

Den mest omfattende av Steiners verker, skrevet ved inngangen til det 20. århundret, har som siktemål å vise vei inn i den menneskelige bevissthetens historie og utviklingsmuligheter. I Filosofiens gåter følger Steiner en bevegelse fra en filosofisk erkjennelse til erkjennelsen av en mer omfattende virkelighet enn den vi normalt har tilgang til gjennom sansene. Steiner tar utgangspunkt i de første greske tenkerne (ca. 600 f.Kr) og følger filosofihistorien frem til og med Einstein. Overalt søker han å avdekke denne historiens dypere menneskelige psykologiske konstitusjon. Men som filosofihistorie betraktet, er dette verket bygget høyst utradisjonelt opp; i stedet for å utlegge hovedtrekkene i de store filosofiske systemene og kommentere dem, består Steiners metode i denne sammenheng på leve seg inn i visse problemstillinger. På denne måten blir det mulig for ham å fremstille tankeinnholdet hos de respektive tenkere så å si innenfra. Et av verkets originale perspektiv er at det konkret viser hvordan man til forskjellige tider har opplevd tanker, sanseinntrykk, følelser og forestillinger forskjellig. Hovedvekten er lagt på menneskets forhold til det å tenke, utviklingen av selvbevisstheten og forholdet til naturen.