Før språket – musikkfilosofiske essays

Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
1996
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
256
ISBN: 
9788279900122
Språk: 
Originalspråk: 

Intet fenomen i verden er så velegnet til å forstå den intuitive tenknings muligheter som musikk. I disse essayene tilbys alle med et levende forhold til musikk anledning til ytterligere opplevelsesfylde. Kjerschow presenterer her to grunnleggende forskjellige måter å møte musikken på, den ene ved å tenke analytisk og begrepsmessig om musikk, den andre ved å la seg innta av den og la dens mening og sammenheng åpenbares intuitivt. Begge er tankeprosesser, ifølge Kjerschow; mens den første oversetter og reduserer musikken, lar den andre musikken forbli i seg selv som før-språklig fenomen. Boken er dermed ikke bare en lovsang til musikken, men et viktig bidrag til forståelsen av den menneskelige natur. I denne prosessen er Kjerschow i dialog med en rekke filosofer, som Schopenhauer, Bergson, Marcel og Heidegger.