Eit dikt vert aldri ferdig: teksthistorien til Olav H. Hauges dikt

Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2016
Innbinding: 
Innbundet
ISBN: 
9788279902560
Språk: 
Originalspråk: 
Redaktør: 
Gunnar R. Totland

Olav H. Hauge var en reviderende lyriker. Mange dikt ble endret flere ganger. Dikt ble stadig strøket, og dikt ble lagt til etter hvert som nye samleutgaver utkom. Endringer ble også reversert. «Fram og attende» var en stund arbeidstittelen for Hauges tredje samling. Den tittelen gjelder like godt for hele forfatterskapet. Samtlige utgaver som ble utgitt frem til Hauge døde i 1994, representerer derfor noe nytt og annerledes i hans forfatterskap. Hvilken utgave du velger når du skal lese Hauges dikt, er dermed av betydning for hvilke Hauge-dikt du leser. Revisjon er ikke nødvendigvis synonymt med forbedring. Men en forfatters revisjon er særlig interessant, fordi den viser oss forfatterens arbeid med og utvikling av egne verk. Revisjon gir oss en tilgang til det litterære verket som jo stort sett er forbeholdt forlagsredaktører og konsulenter, eller bare forfatteren selv.

Denne boka formidler diktenes teksthistorie: Hvilke dikt ble endret? Hvordan har de endret seg? Hvilke konsekvenser får revisjonen? Bjørkøy kobler en analytisk lesemåte med en historisk tilnærming, og de ulike teksthistoriene både supplerer og korrigerer tidligere fremstillinger av Hauges forfatterskap.

Omtale av boken:

« [...] ei grundig og svært viktig bok om Hauge.» Sindre Ekrheim, Humbaba.no