DUS – Den Unge Scenen 2/3

Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2009
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
736
ISBN: 
9788275961325
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

DUS – Den unge scenen ble startet i 2004 etter en modell fra Connections i England, der National Theatre i London spiller en ledende rolle på samme måte som Det Norske Teatret gjør i Norge. DUS har til nå utviklet femten nye scene­tekster for ungdom og tre prosjekt­runder er gjennomført. De fire første tekstene ble utgitt på Transit i 2005 og denne boka inneholder de resterende tekstene fra rundene to og tre. Den gang, da DUS – Den unge scenen startet, var initiativ­takerne sikre på det var en god idé og at det var et prosjekt som hadde store poten­sialer. Men at DUS i tredje runde skulle nå seksti produksjoner, som vil si en for­dobling fra oppstarten, må sies å overstige alle for­vent­ninger. Kjernen i DUS-prosjektet er tekstene, tekster som handler om ung­dom og som ung­dom kan uttrykke seg scenisk gjennom, tekster som fanger et språk som ung­dom kan forstå og som de kan identi­fisere seg med. Tekster som inspirerer og utfordrer, tekster som lever midt i samtiden!

Om stykkene:

Den siste songen av Rune Belsvik
Sju klasseveninner i 10. klasse møtest i gymnastikksalen på skulen, for å øve inn ein song dei skal framføra på av­slut­­nings­­festen dagen etter. Dei får overraskande beskjed om at fjernsynet vil vera til stades på festen for å gjera opptak. Men berre to av jentene møter presis til øvinga. Dei som kjem seint, har også andre ting å tenkje på. Og er songen bra nok? Er jentene bra nok? Kva er det som er bra nok? Og kva tid skal livet begynne? Er det alt begynt?

Nytt for reisende (Travel News) av Chenjerai Hove
Ei historie om å flykte. To unge kvinner er på ulikt vis fanga i sine ulike kulturar og i sam­funnet som dei lever i. Leitinga deira etter ein ny stad å opphalde seg på utviklar seg til å bli ei reise mot sjølvinnsikt, ein ny fridom som igjen fører til andre reiser, mot å forstå kva fridom er – og kva livet er. Utstyrde med ein ny visjon innser dei to at sann søking etter å forstå livet berre så vidt har byrja. Nytt for reisande prøver ikkje å gi svar på kvinners dilemma. Stykket stiller heller eit spørsmål: Er det mogleg på livsreisa å finne endelege svar? Omsett av Kyrre Haugen Bakke.

Illyria av Bryony Lavery
Illyria er eit land prega av krig. Det er eit oppdikta land. Dit dreg den unge journalisten Maria Vargas, med det ufødde barnet sitt i magen. Ho møter menneska der, blir fortald historier frå fortid og notid. Ho høyrer om livet deira og barna deira. Ein gong var Illyria berømt for dei grøne skogane, ein gong kjent for musikken sin. No berre kjent for krig. Illyria er skrive som ein teaterfabel, om eit land som ikkje finst, men som forfattaren antydar kunne ha vore Bosnia, Vietnam, Irak, Irland eller Tjetsjenia. Omsatt av Lisbeth Hiide.

Samfunnsånd (Citizenship) av Mark Ravenhill
Tom oppsøkjer venninna si Amy for at ho skal lage hol for ein ring i øyret hans. Medan han søv, drøymer han at nokon kysser han, men han kan ikkje sjå om det er ei jente eller ein gut. Ringen blir sett i feil øyre, og der er han eit teikn på å vere homofil. Amy kuttar seg når ting blir vanskelege, og mora har sendt henne til psykolog. Amy har fått ei dokke på skulen, ei dokke som ho skal lære å stelle. Og alle jentene bytest på med å stelle dokka. Ray og Stephan er homofobe, og Gary røykjer dop. Omsett av Øyvind Berg.

Verkeleg av Gyrid Axe Øvsteng
Eit stykke om å syngje vakkert. Om å eige gitar utan å kunne spela. Om fedrar som døyr av å sjå fuglar flyge. Om barn som ikkje sparkar. Om auge som ser. Om auge som ser utan å sjå. Buy Nothing Day av Kim Atle Hansen Petra og Andreas bestemmer seg, i anti-kapitalismens ånd, for å sprenge et kjøpesenter; søstrene Irene og Katharina skal synge på en konsert for den utrydningstruede isbjørnen og håper på et gjennombrudd; Thomas og Peter jobber deltid på et sykehjem og går til demonstrasjon for å bedre kårene, og Hanna-Elise er bare generelt mistilpasset og frustrert over sine medmennesker.

Vente på fugl av Sigmund Løvåsen
I ein kjellar står ein soldat framfor ein vegg med enkle måleri. Kven har vore der, og kvifor har dei måla akkurat desse bilda? Han begynner å sjå føre seg kva som har hendt i rommet: Under ein flyalarm søkjer sju unge menneske tilflukt i kjellaren. Dei blir dregne mellom ønsket om å vite kva som skjer der ute, og redsla for kva dei skal få vite. Krigen står stadig meir konkret og vond fram for dei, ikkje minst når den døyande Lisa blir boren inn i rommet.

Jeg vet hvorfor av Haddy j. N’jie og Fredrik L. Pedersen
Hva er det med Maria? Det er sommerferie. De andre soler seg og planlegger strandfest. Men ikke Maria. Livet hennes er snudd opp ned og hun sitter på togstasjonen med en sekk ved føttene. Hun har tatt et valg. Det viser seg å være et valg på liv og død.

Erasmus Tyrannus Rex av Kate Pendry
Mats er kommet tilbake til ungdomsskolen i Norge etter en periode i USA. Han er forandret, og de andre elevene lar seg enkelt overtale til å bruke hans nye navn: Erasmus Tyrannus Rex. Skolen er dominert av to gjenger, Pornopunger (gutter) og Horekjeks (jenter), og de tar Erasmus som sin leder når han lover «nye tider». Konsekvensene blir ekstreme for alle.

Blowing bubbles av Erlend Sandem
Det er natt til 1. mai. Live, Hans, Thomas, Rikke, Kim og Thea møtes i skolegården for å feste! Alle har forskjellige forhåpninger om hva kvelden vil bringe, men søken etter å bli voksne så raskt som overhode mulig får uante konsekvenser. Og hva gjør man når livet blir for tøft? Blåser såpebobler, kanskje…? Blowing Bubbles stiller spørsmål om verdier og om ansvarsfraskrivelse, og viser alles desperate ønske om å bli likt, bli godtatt. 

Blå himmel Grønn skog av Bjørnar Lisether Teigen
Fem venner står igjen etter en begravelse. De har nettopp sett kisten med en Ine bli senket ned i graven. Før var de seks, nå er de fem. Ine ble funnet livløs i en elv. Hun hadde på seg en hvit kjole. Rundt halsen hadde hun kjedet de fem ga henne i bursdagsgave. Alle andre har dratt fra begravelsen, men de står igjen. De står igjen fordi de ikke helt kan forstå at Ine er død. Ine, som var god i alt og som var så rask på 60 meteren er borte.