Agathe Backer Grøndahl: Komponisten og pianisten

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
1998
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
255
ISBN: 
9788256011520
Språk: 
Originalspråk: 

Agathe Backer Grøndahl hadde en sterk posisjon i forrige århundres norske musikkliv. Som lysende pianist var hun en av hjørnestenene i oppbyggingen av et profesjonelt musikkliv her i landet. Med sine komposisjoner - sanger og klaverstykker - ga hun dessuten et rikt bidrag til norsk tonekunst. I ettertid er bildet av henne skrumpet inn til skaperen av de lyrisk-poetiske stemninger, som "Alle de duggvåde Blomster", "Sommervise" og "Serenade". En snever ramme som langtfra rommer den uttrykksfylde vi finner i hennes samlede produksjon. I motsetning til sin søster, Harriet Backer, som ikke giftet seg og dermed helt kunne vie seg til malerkunsten, stiftet Agathe familie. Det ble et strevsomt liv som familiekvinne og profesjonell kunstner - i en epoke som er blitt kalt "gullalderen" i norsk musikkliv, men også i en tid da en yrkeskarriere som kvinnelig musiker brøt med borgerlige konvensjoner. Gjennom brev, omtaler - og ikke minst hennes komposisjoner, søker denne boken å gi et bilde av en rik og sammensatt personlighet.