Lansering av Russlands redningsmann - en politisk biografi om Vladimir Putin

Russlands redningsmann – en politisk biografi om Vladimir Putin tegner et bilde av Russlands president, Vladimir Putin, som politisk leder. Boken, som er forfattet av historikeren og russlandskjenneren Bjørn Nistad, forklarer hvordan Putin har blitt den lederskikkelsen han i dag er, hvilke verdier han har og hvorfor det store flertall av den russiske befolkning støtter ham.

Bjørn Nistad presenterer biografien og sitt syn på Putin, Russland og Russlands rolle i verden.
Spørsmål fra publikum
Lett bevertning. 

Gratis inngang.

Dato: 
Onsdag, 24. February 2016 - 18:00 to 20:00
Adresse: 
Torggata 9A, 0181 Oslo
Sted: 
Eldorado Bokhandel