Å lese sin far – med Arne og Endre Ruset og Bjørnar Teigen

I jubileumsåret for Bjørnsonfestivalen er det en særlig glede å presentere et arrangement om Arne Rusets Dikt i utval. Arne Ruset var en av Bjørnsonfestivalens stiftere og i år kan publikum oppleve en samtale mellom far og sønn Ruset – Arne og Endre – om å lese sin egen far, om innholdet i diktene - lest og tolket av en poet, men også av en sønn:

”Å lese sin fars dikt er en subjektiv affære. Allikevel har det å gjenlese diktene hans gitt meg et nytt blikk, ikke bare på min far, men på alt det andre: De rare, fine karakterene som befolker diktene hans, de skjøre, lette relasjonene han så fint trakterer i de tidlige bøkene, den finstilte melankolien som inntreffer etterhvert. For meg er det nok de siste diktene som nå gjør mest inntrykk. De tidlige har jeg kunnet så lenge, utenat. Kanskje er det fordi de siste diktene nå faller sammen med mine egne voksenerfaringer. For første gang ser jeg hva de er: små dokumenter, notater, innsikter i eget levd liv.”

Skuespiller Bjørnar Teigen fra Teatret Vårt vil lese et utvalg av Arne Rusets dikt i løpet av samtalen.

Dato: 
Onsdag, 7. september 2016 - 17:00
Adresse: 
Storyville, Gørvellplassen 1, 6413 Molde
Sted: 
Bjørnsonfestivalen. Gørvellplassen 1, 6413 Molde